Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

~Yagami Yuu~ (vostfr)